Menü überspringen

Precizia prelucrării la mașini unelte

Luând în considerare condiţiile de operare cu variaţii mari din producţie, precizia termică a mașinilor unelte are o importanţă tot mai mare. În special la loturi de piese mici care necesită schimbări constante a comenzilor pe mașini, condiţiile de stabilitate termică nu pot fi atinse. În același timp precizia primei piese obţinute capătă o importanţă tot mai mare pentru profitabilitatea prelucrărilor de pe mașină. Schimbările constante între găurire, degroșare și finisare măresc fluctuaţile condiţiilor termice ale unei mașini unelte. În timpul prelucrări de degroșare creste sarcina de frezare la valorii de peste 80 %, la finisare se obţin valori de sub 10 %. Accelerările și vitezele de avans în creștere sunt responsabile pentru încălzirea șurubului cu bile din acţionările liniare. De aceea măsurarea poziţiilor din acţionările de avans joacă un rol principal la stabilizarea comportamentului termic al mașinilor unelte.