Menü überspringen
HEIDENHAIN Products

Produse HEIDENHAIN și aplicațiile lor

Următoarele pagini vă oferă o vedere de ansamblu asupra produselor HEIDENHAIN și a domeniilor lor de aplicare. Aici veți găsi : 

  • Palpatoare, traductoare liniare, traductoare de rotație, traductoare magnetice modulare și traductoare unghiulare pentru măsurători de precizie
  • Electronica succesivă, ca afișaje digitale și interfețe electronice pentru vizualizare sau transmiterea valorilor măsurate cu traductoarele noastre de poziție
  • Comenzi numerice CNC pentru mașini de frezat, frezat și strunjit, găurit și centre de prelucrare
  • Sisteme de tastare și sisteme de comparare pentru recepția și inspecția componentelor, sculelor sau a mașini unealtă completă

Această paletă cuprinzătoare de produse oferă soluții pentru toate aplicațiile în care este nevoie de precizie ridicată, repetabilitate, management de proces sigur, dinamică ridicată a mașinii, operare simplă și desigur o eficiență maximă.

De aceea produsele noastre se pot utiliza înainte de toate la mașini unelte foarte precise, în fabricile pentru producerea și procesarea componentelor electronice ca și la sisteme și mașini automatizate. Suplimentar produsele noastre sunt livrate către producătorii de lifturi, tehnologie medicală și alții.

Am proiectat și construit dispozitive de măsurare și inspecție pentru multe laboratoare de standarde din toată lumea, ca și traductoare unghiulare pentru diferite telescoape și antene de recepție a sateliților. Desigur cunoștințele dobândite în aceste cercetări au fost preluate și folosite mai departe la dezvoltarea și producerea produselor noastre de serie.