Menü überspringen
Measured Value Acquisition and Display

Electronică succesivă

Interfețe electronice

Interfețele electronice de la HEIDENHAIN adaptează semnalele encoderelor la interfața electronicii succesive.

Afișaje

Afișajele servesc la vizualizarea valorilor măsurate cu traductoare liniare, palpatoare, traductoare rotative sau traductoare unghiulare. Domeniile de aplicabilitate includ: 

  • Echipamente de măsurare și inspecție
  • Aparatură de divizare
  • Echipamente de monitorizare a măsurătorilor
  • Mașini unelte cu acționare manuală
  • Mașini de măsurat

Caracteristicile tipice pentru afișajele create pentru o operare ușoară: 

  • Se pot citi ușor, afișare alfanumerică
  • Tastatură simplă, aranjată logic
  • Taste de apăsare ergonomice
  • Partea frontală protejată împotriva stropirii
  • Carcasă turnată robustă

Electronică de evaluare

Electronica de evaluare pentru aplicații metrologice dispune de numeroase funcții pentru înregistrarea datelor măsurate și pentru evaluarea statistică a valorilor măsurate.

Measuring and test equipment

HEIDENHAIN encoders provide all information necessary for commissioning, monitoring and diagnostics. PWM inspection devices and PWT testing devices are available specifically for analyzing the encoders. Testing devices are used for checking the function of encoders.