Menü überspringen
Machine Measurement

Prezentare interactivă

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Dispozitive de măsurare pentru recepţia și controlul mașinilor unelte

Performanţele unei mașini unelte ca de exemplu menţinerea toleranţelor piesei, calitatea suprafeţei etc. sunt influenţate esenţial de precizia dinamică și statică a deplasărilor mașinii. Pentru prelucrări de precizie este de aceea important, să măsurăm și să compensăm abaterile din timpul deplasărilor. Regulile și normele pentru inspecţia mașinilor unelte (ISO 230-2, ISO 230-3 și ISO 230-4, ca și VDI/DGQ Directiva 3441) stipulează un număr de metode de măsurare pentru determinarea abaterilor dinamice și statice.

Recepţia și controlul mașinilor unelte s-a limitat în esenţă la verificarea statică a geometriei mașinii fără încărcare și la mașini comandate la verificarea preciziei de poziţionare. De când rezultatul prelucrării depinde tot mai mult de abaterile dinamice de la conturul nominal și de acceleraţiile mari ale sculei, piesele prelucrate sunt de asemenea verificate la precizia dimensională pentru a putea trage concluzii referitor la comportamentul dinamic al mașinii. Dispozitivele de măsurare, de la HEIDENHAIN, KGM și VM 182 se pot folosii acuma pentru măsurarea directă a a abaterilor dinamice și statice. Avantajul acestei metode de verificare directă, în comparaţie cu controlul generala l rezultatului prelucrării constă în special în separarea influenţelor tehnologice de influenţele mașinii ca și în posibilitatea de a separa factorii de influenţă singulari.

Măsurări dinamice – în special la viteze de deplasre mari – asigură informaţii despre comportamentul la conturare care rezultă concluzii despre starea mașinii pe de o parte, iar pe de altă parte despre parametrii setaţi ai buclei de control compusă din comanda numerică, motoare și traductoare de poziţie.

Măsurări statice – cam ca măsurarea abaterilor de poziţie ale axelor  liniare folosind un dispozitiv de măsurare comparativ – se pot trage doar concluzii despre precizia geometrică a mașinii.

Constructorii de mașini unelte folosesc rezultatul măsurării mașinii, pentru a face modificări constructive, ţintite, pentru creșterea preciziei. Aceste măsurători îi ajută să optimizeze parametrii setaţi ai buclei de control, care influenţează precizia mașini CNC.

Utilizatorii mașinii unelte pot folosi dispozitivele pentru recepţie și controlul periodic al preciziei mașinii.