Menü überspringen

Sistem de comparare VM 182

Sistemul de comparare VM 182 se utilizează pentru testtarea,verificarea și calibrarea mașinilor unelte și echipamente de măsurare cu o cursă de până la 1520 mm. Producătorul sal distribuitorul mașinii unelte pot utiliza VM 182 pentru a determina curbele de erori liniare sau neliniare ca și pentru erorile de întoarcere ale axelor mașinii conform cu DIN ISSO 230-2. În paralel cu determinarea erorii de poziţie, se măsoară și eroarea otogonală a ghidajelor faţă de direcţia de deplasare a axelor mașinii. Eroarile rezultante se pot utiliza în electronica următoare (afisaj sau comandă numerică) pentru compensarea electronică a abaterilor. Comenzile TNC HEIDENHAIN pot citi direct valorile de corectură.

Construcţia aparatului și evaluarea semnalului

VM 182 constă dintr-o scală de oţel, cu gradaţii dispuse perpendicular pe două direcţii (grilă). Precizia gradaţiilor este foarte mare. Capul de citire se deplasează în timpul măsurătorii fără contact, peste scala de măsurare. În timpul montajului, capul este legat de scală printr-un cărucior auxiliar. Pentru măsurare se fixează scala gradată paralel cu axa pe masa mașinii și se cuplează capul de citire, magnetic, pe pinolă. Toleranţele mari de montaj ale VM 182 ușurează montajul și reglajul. La final se înlătura căruciorul auxiliar de pe capul de citire.

Prelucrarea semnalelor se face în general în PC. Pentru legarea VM-ului există interfaţa (carcasată) EIB 741 (Ethernet) și un modul de contorizare IK 220 ( PCI-Bus) de la HEIDENHAIN. În ambele piese electronice semnale sinusoidale de măsurare pot fi împărţite până la de 4096 de ori, astfel încât obţinem un pas de măsurare, pe fiecare din cele două direcţii, de circa 1 nm. Evaluarea valorilor măsurate , conform normelor DIN ISO 230-2, ISO 230-3 sau VDI/DGQ-directiva 3441, este făcută de softul ACCOM de la HEIDENHAIN. Alternativ semnalele pot fi evaluate și cu afișajul HEIDENHAIN ND 287 și pot fi afișate în pași de măsurare de la 1 µm la 0,005 µm.