Creșterea productivităţii cu HEIDENHAIN

O străduinţă continuă de a asigura produse la nivelul cel mai de sus al tehnicii în combinaţie constanţa,cu apropierea de client și cu orientarea către practică crează fundamentul muncii la HEIDENHAIN. Schimbul de experienţă cu stiinţa și cu cercetarea pe de o parte, cu utilizatorii și cu clienţii pe de altă parte au fost și sunt preocupările noastre. Competenţele noastre în domeniul metrologiei liniare și unghiulare se reflectă mulţimea de rezolvării specifice clienţilor. Acestea includ și echipamentele de măsurare și testare dezvoltate și costruite pentru multe laboratoare de standarde din lume și encoderele unghiulare pentru diferite telescoape și antene de recepţie. Produsele din programul de producţie standard HEIDENHAIN profită de cunoștiinţele dobândite în astfel de proiecte.