Bază de date

În Infobase găsiţi toate informaţiile referitoare la produsele noastre actuale ca şi despre predecesorii şi piese mai vechi. Aceste informaţii includ Instrucţiuni de montaj şi modele CAD sau, la produsele vechi, informaţii despre sucesorii de la Service.

REACH

Un fișier PDF cu informații despre substanțe cu un grad de risc ridicat (SVHC), conform Articolului 33 al Reglementării (EC) Nr. 1907 / 2006 al Parlamentului și al Consiliului European din 18 Decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Chimicalelor (REACH) poate fi găsit, pentru produsele la care anunțarea este obligatorie, în datele respectivului produs la secțiunea „Documentații”.

Caută

Cea mai rapidă cale către informaţiile dorite este să treceţi adresa ID sau denumirea produsului în câmpul de căutare. Aceste informaţii le găsiţi pe plăcuţa de identificare HEIDENHAIN.