Bază de date

În Infobase găsiţi toate informaţiile referitoare la produsele noastre actuale ca şi despre predecesorii şi piese mai vechi. Aceste informaţii includ Instrucţiuni de montaj şi modele CAD sau, la produsele vechi, informaţii despre sucesorii de la Service.

REACH

Informații despre substanțe cu conținut periculos (SVHC) conform Articolului 33 al normei (EC) nr. 1907 / 2006 al Paramentului European și al Rezoluției din 18 Decembrie 2006 referitor la ȋnregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea produselor chimice (REACH) puteți găsi la produsele respective.

Caută

Cea mai rapidă cale către informaţiile dorite este să treceţi adresa ID sau denumirea produsului în câmpul de căutare. Aceste informaţii le găsiţi pe plăcuţa de identificare HEIDENHAIN.