ENDat 2.2- Interfaţa bidirecţională

Interfaţa EnDat de la HEIDENHAIN este o interfaţă pentru encodere. Este capabilă atât să transmită valori de poziţie de la encoderele incrementale sau absolute cât și să citească informaţii salvate în encodere, să actualizeze informaţiile cât și să memoreze informaţii noi. Datorită transmiterii seriale a datelor sunt suficiente patru linii de semnal. Datele sunt transmise sincronizate cu semnalul de tact de la electronica următoare. Alegerea modului de transmitere (valori de poziţie, parametri, diagnoză …) este selectată cu comenzi de tip Mode pe care le trimite electronica următoare la encoder.