Influența măsurării poziției asupra preciziei la prelucrarea în 5 axe

Avantajele citirii poziției cu encodere liniare și encodere unghiulare de la HEIDENHAIN devin evidente când vedem piesa Telstar. O apariție optică perfectă a mingii Telstar este posibilă doar atunci când linile, pentagoanele și hexagoanele sunt frezate cu o precizie ridicată și într-un timp de circa 2 ore. Unghiurile înclinate prescrise pentru tăișuri în programul NC, pentru piesa Telstar, rezultă din mișcări largi ale axelor de rotație și liniare, necesitând o precizie volumetrică ridicată..

Closed Loop
Abateri mai mici pe parcursul seriei

More Information