Informații tehnice

    Dynamic Precision – Machining Dynamically and with High Accuracy

    Creșterea productivității și reducerea costurilor sunt țintele principale ale firmelor prelucrătoare moderne. Strâns legate de aceste țeluri sunt și cerințele de reducerea a rebuturilor, prelucrare mai rapidă, evitarea pașilor de prelucrare suplimentari sau de reprelucrare. În conflictul de interese dintre timpi de prelucrare, calitatea suprafeței și precizia ei, comenzile numerice ale mașinilor unelte trebuie să fie capabile să facă o apropiere optimizată între mașina de frezat și procesul de prelucrare.

    Sub denumirea de Precizie Dinamică, HEIDENHAIN cuprinde un grup de funcții pentru comenzi numerice TNC care îmbunătățesc dramatic precizia de conturare a mașinii unelte chiar și când se folosesc avansuri mari și mișcări de conturare complexe. Precizia dinamică a mașinii unelte este determinată de accelerarea axelor de avans, care sunt necesare, pentru a efectua o deplasare de traiectorie între piesă și sculă. Când axele de avans sunt accelerate, componentele mașini se pot deforma datorită forțelor de inerție sau chiar pot să înceapă să vibreze.

    Cu Precizia Dinamică, erorile dinamice ale Tool Center Point ( TCP ) care pot apărea în timpul prelucrării sunt reduduse semnificativ astfel ca programele NC sunt rulate cu o precizie și o calitate a suprafeței mai mare, și chiar într-un timp mai scurt. Cu o reducere drastică a erorilor la Tool Center Point la prelucrări înalt dinamice de programe NC, Precizia Dinamică aduce o creștere valoroasă a perfomanțelor mașinilor unelte.