Palpatoare ACANTO de la HEIDENHAIN
Diagnoză de funcționalitate cuprinzătoare datorită interfeței EnDat 2.2

La tema Industrie 4.0 este vorba printre altele, să primim mai multe informații despre calitatea fiecărei etape de prelucrare și de verificare. Palpatoarele ACANTO de la HEIDENHAIN asigură informații analizabile reale despre măsurători. Acest lucru este posibil datorită interfaței bidirecționale EnDat 2.2. Ea asigură pe lângă valorile de poziție și alte informații despre palpator: 

  • Valorile de evaluare oferă date despre starea actuală a dispozitivului de măsură. Ea face posibilă o supraveghere permanentă a calității funcționale a scanării.
  • Atenționări și alarme permit tragerea unor concluzii referitoare la la echipamentele afectate de de defecte.
  • Eticheta electronică afișează toți parametrii tehnici ai encoderului.

Electronica subsecventă poate să configureze independent pasul de măsurare cu ajutorul informațiilor transmise. Interfața EnDat 2.2 permite retransferarea informațiilor în palpator. 

Două departamente din firmă beneficiază de aceste valori adăugate:  

  • Asigurarea calității poate determina calitatea măsurătorilor cu aceste informații despre diagnostic. 
  • Departamentul de întreținere poate datorită valorilor din evaluări să evite timp inutili de staționare a le utilajelor, deoarece pot efectua întreținerea predictivă. 

Valorile de evaluare sunt calculatate din nou la cerere. De aceea palpatorul poate detecta , de ex., când sursa de lumină ,,înbătrânește” sau este murdară. Informațiile suplimentare pot fi asigurate prin electronica de evaluare de la HEIDENHAIN, nefind necesare module hard sau soft suplimentare. Pentru acest scop sunt disponibile următoarele unități de evaluare: 

  • ND 287 pentru aplicații de măsură ptr o axă sau două
  • ND 2100G GAGE-CHEK cu până la 8 canale de măsurare

These evaluation electronics support the EnDat 2.2 interface and ensure all applications benefit from this diagnosis functionality. 

Aceste electronici de evaluare suportă interfața EnDat 2.2 și asigură toate ca toate aplicațiile să profite de această diagnoză de funcționalitate. MSE 1000 oferă suplimentar posibilități de diagnoză pentru interfețe analogice, de ex. pentru a verifica amplitudinea semnalului.

Scanarea absolută a palpatoarelor ACANTO de la HEIDENHAIN oferă imediat și fără a fi necesară trecerea pentru referențiere o valoare de poziție.Palpatoarele cu curse de 12 mm sau de 30 mm stabilesc tot timpul valoarea absolută de poziție. Erori de măsurare datorate vitezei prea mari de deplasare a bolțului aparțin trecutului. Palpatoarele ACANTO de la HEIDENHAIN sunt deja de astăzi dotate pentru aplicații din viitor. Evaluarea calității măsurătorilor ca și informațiile despre starea encoderului oferă o valoare adăugată pentru diferite departamente din firmă și ajută producția cu o mai mare eficiență.

Aceste electronici de evaluare suportă interfața EnDat 2.2 și asigură toate ca toate aplicațiile să profite de această diagnoză de funcționalitate. MSE 1000 oferă suplimentar posibilități de diagnoză pentru interfețe analogice, de ex. pentru a verifica am

Diagnozăstatusul momentan de operare a palpatorului
Principiu de măsurare absolutăNvaloarea nouă de poziție este determinată constant, nu există erori de măsurare
Grad de protecțiepână la IP 67

Produse utilizate la această aplicație

ACANTO AT 1217680982-01
ACANTO AT 1218680983-01
Accesorii recomandate:
Cablu pentru conectarea palpatorului801142-01
ND 287 cu un canal de măsurare636287-01