Menü überspringen
HEIDENHAIN Ucompany

Creșterea productivităţii cu HEIDENHAIN

Produsele HEIDENHAIN au grijă ca mașinile și instalaţiile să lucreze mai productiv și mai eficient. Din 1948, de când compania și-a reînceput activitatea în Traunreut, HEIDENHAIN a livrat peste 6 milioane de encodere liniare, peste 15 milioane de encodere de rotaţie și unghiulare, 500.000 de afișaje digitale și aproape 260.000 de comenzi numerice TNC. Acuma ca și în viitor, această experienţă vă garantează că HEIDENHAIN a fost alegerea corectă.

O străduinţă continuă de a asigura produse la nivelul cel mai de sus al tehnicii în combinaţie constanţa,cu apropierea de client și cu orientarea către practică crează fundamentul muncii la HEIDENHAIN. Schimbul de experienţă cu stiinţa și cu cercetarea pe de o parte, cu utilizatorii și cu clienţii pe de altă parte au fost și sunt preocupările noastre. Competenţele noastre în domeniul metrologiei liniare și unghiulare se reflectă mulţimea de rezolvării specifice clienţilor. Acestea includ și echipamentele de măsurare și testare dezvoltate și costruite pentru multe laboratoare de standarde din lume și encoderele unghiulare pentru diferite telescoape și antene de recepţie. Produsele din programul de producţie standard HEIDENHAIN profită de cunoștiinţele dobândite în astfel de proiecte.