HEIDENHAIN astăzi

Astăzi HEIDENHAIN este reprezentată în mai mult de 50 de tări, în majoritate prin reprezentanţe. Inginerii de vânzări și tehnicieni de la Service asigură partea de consultanţă tehnică și de servisare la faţa locului.

Nivelul ridicat al standardului HEIDENHAIN este documentat prin certificarea în sistemul managementului calităţii ISO 9001 și prin autorizarea ca și post de lucru pentru Serviciul  German de Calibrare (DAkkS) pentru unităţi de lungime și unghiuri. Durata mare de funcţionare  și construcţia ușor de reciclat pe de o parte și atenţia faţă de resurse și consumul de energie optimizat pe de altă parte sunt cerinţele îndeplinite pentru Declaraţia de Mediu conformă cu ISO 14001.

Calitatea ridicată a produselor HEIDENHAIN depinde de facilităţi de producţie speciale și de echipamente de măsurare. Etalonul și etaloanele de lucru pentru prelucrarea riglelor se execută într-un spaţiu special construit pentru aceasta, curat, cu temperatură controlată și isola împotriva vibraţilor. Şi mașinile utilizate pentru execuţia și măsurarea gradaţiilor liniare și a discurilor gradate, ca și dispozitivele de copiere  au fost dezvoltate și produse de către HEIDENHAIN.

Din acest motiv HEIDENHAIN a ajuns astăzi unde se găsește acuma

Comanda numerică TNC cu programare conversaţională a ajuns un standard pentru matriţerii în Europa. 
HEIDENHAIN oferă un program complet de encodere de rotaţie incrementale și absolute, encodere liniare și unghiulare.
  • aproximativ 26 milioane de encodere de rotaţie și unghiulare
  • aproximativ 8 milioane de encodere liniare,
  • 513 000 afișaje, 
  • aproximativ 311 000 comenzi numerice TNC