Dispozitive de măsurare KGM 181, KGM 182, KGM 281, KGM 282 cu grilă

Aparatele de măsurare cu grilă KGM se folosesc pentru verificarea dinamică a acurateţii traiectoriei capului la mașinii cu comandă numerică. Se pot face, de ex. teste de deplasare circulară cu raze de la 115 mm până la 0,1 mm, cu viteze de avans de până la 80 m/min.Cu ajutorul KGM-ului se pot efectua și teste de deplasare liberă pe două axe. Avantajul folosirii KGM-ului constă în măsurarea fără contact, de aceea influenţe datorate frecărilor din rulmenţi cu bile ca la DBB nu există. Deci, eroarea rezultantă din geometria mașinii nu are nicio influenţă la rezultatul testului circular cu raze foarte mici.

Construcţia aparatului și evaluarea semnalului

KGM-ul constă dintro placă de măsurare cu gradaţii dispuse perpendicular pe două direcţii (grilă), care este introdusă într-o placă de prindere. Capul de citire se deplasează în timpul măsurătorii fără contact, peste placa cu grila de măsurare. Pentru măsurare placa se prinde pe elementul de prindere a piesei (de ex. masa mașinii) și se centrează. Capul de citire se monteză într-un suport de prindere cu antirotire pe partea de prindere a sculei ( de ex. pe capul mașinii ) și deasemenea se centrează aproximativ. Distanţa de măsurare între capul de citire și placă, de 0,5 ± 0,05 mm, se reglează cu ajutorul unei folii calibrate. O reglare fină se poate face apoi cu ajutorul șuruburilor de pe capul de citire, pentru optimizarea semnalelor de măsurare afișate cu ajutorul softului de evaluare ACCOM.

Pentru fiecare din cele două direcţii perpendicolare KGM dă simultan două semnale sinusoidale cu faza deplasată cu 90°, cu o perioadă a semnalului de 4 µm. Prelucrarea semnalelor se face în PC. Pentru legarea KGM-ului există interfaţa (carcasată) EIB 741 (Ethernet) și un modul de contorizare IK 220 ( PCI-Bus) de la HEIDENHAIN. În ambele piese electronice semnale sinusoidale de măsurare pot fi împărţite până la de 4096 de ori, astfel încât obţinem un pas de măsurare, pe fiecare din cele două direcţii, de circa 1 nm. Evaluarea valorilor măsurate , conform normei DIN ISO 230-4, este făcută de softul ACCOM de la HEIDENHAIN. Programarea testelor de circularitare și de formă liberă pentru KGM este foarte simplă. Softul de evaluare ACCOM solicită toţi parametri necesari pentru măsurare și întocmește programul NC necesar, care poate fi citit imediat prin interfeţele (serial sal Ethernet TCP/IP) comenzii numerice.